Zawsze chcieliśmy, chcemy i chcieć będziemy, by Festiwal 7xGospel był czasem wielorakiego muzycznego oddawania chwały Temu, ktory jest naszą Dobrą Nowiną, dawcą wszelkich dźwięków i talentów. Z tego powodu zapraszamy Was na otwierający Festiwal Wieczór Uwielbienia. Wierzymy, że będzie to czas w Bożej obecności, gdzie będziemy przypominać sobie i świętować Tego, który obiecał, że nawet gdyby niewiasta byłaby w stanie zapomnieć o swym dziecku, On o nas nigdy nie zapomina, wyrył nas na Swych dłoniach i ukochał odwieczną Miłością, (Is 49:15–17) tak że wyda na okup Swego Jednorodzonego Syna dla naszego wybawienia (J 3:16) i jak piastował nas od urodzenia, tak samo ochraniać i prowadzić będzie do czasu naszej starości. (Is 46:3–4). Chcemy wpartywać się w Jego kochające oblicze i jaśniejąc odbiciem Jego chwały, dzielić tę Miłość i Pełnię Bożego Życia muzyką oraz wszystkim, co robimy i kim jesteśmy!

Do you remember… His crazy Love for you?

Save

TERMIN

11 X | 20.00 | cz

PROWADZENIE

Liderzy uwielbienia

WSTĘP

wolny