Ela Ekiert (PL)

Dyrygentka, nauczycielka śpiewu, logopeda, absolwentka wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Fascynację śpiewem łączy z zainteresowaniem aparatem mowy i emisją głosu. Prowadzi krakowski Mistral Gospel Choir, czuwa nad brzmieniem i emisją głosu w Soul’n’Voices i jest częścią kwartetu wokalnego Solosters.

Conductor, singing teacher, graduate of jazz department at The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice . She combines her interest of singing with the study of vocal emission and speech techniques. She is the leader of Mistral Gospel Choir in Krakow, the guardian of the quality of the sound and proper vocal emission in Soul’n’Voices Choir and a member of vocal quartet Solosters.