Anna Madej (PL)

Kompozytorka, autorka tekstów, wokalistka, pedagog, absolwentka Wokalistyki Jazzowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Liderka i wokalistka zespołu Play&Pray, dyrygentka chórów Gospel Voice i Grodzka Gospel. Prowadzi warsztaty wokalne w Polsce i zagranicą, pracuje jako nauczycielka śpiewu.

A composer, a songwriter, a vocalist, a pedagogue, a jazz vocal class graduate from Academy of Music in Katowice. The leader and singer at Play&Pray, a conductor at Gospel Voice and Grodzka Gospel. She organises vocal workshops in Poland and abroad. She works as a singing teacher.