Adam Kosewski (PL)

Aranżer, kompozytor, pianista, wokalista, pedagog. Z wyróżnieniem ukończył studia w Instytucie Jazzu w Akademii im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie kompozycji i aranżacji oraz podyplomowe studia muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jest doktorantem Akademii Muzycznej w Katowicach w zakresie kompozycji. Jego pasją jest pisanie muzyki i prowadzenie dużych zespołów, w szczególności orkiestr symfonicznych i chórów gospel. Jest instruktorem warsztatów gospel (do tej pory m.in. w Olsztynie, Gliwicach, Opolu, Rybniku). Grał z Ronem Kenoly i TGD. Jest autorem aranżacji i dyrygentem orkiestry smyczkowej Sela Music, która wzięła udział w nagraniach płyty TGD „Liczy się każdy dzień”. Był także instruktorem wokalnym w programie TVP2 „Bitwa na głosy”, współpracował z drużynami Haliny Mlynkovej i Edyty Górniak.

An orchestrator, a composer, a pianist, a vocalist, a pedagogue. He graduated with honours from Academy of Music in Katowice, composing and orchestrating class. He also graduated form Music Academy in Lodz, in film and computer music and audiovisual creation. He is a PhD student at Academy of Music in Katowice (major: composing). His passion is composing and conducting big bands, symphonic orchestras and gospel choirs in specific. So far, he has worked as gospel music instructor in e.g. Olsztyn, Gliwice, Opole, Rybnik. He performed with Ron Kenoly and TGD. He is the composer and conductor of string orchestra Sela Music which took part in recording TGD’s album “Liczy sie kazdy dzien” (Every Day Counts). He was the vocal coach in a TV show “Battle of the Voices (TVP2), he cooperated with the teams lead by Halina Mlykova and Edyta Gorniak.